Tổng hợp 1 số code chèn vào functions.php

Ẩn Menu trong Admin Menu

function remove_menus(){ 
remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard
remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts
remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media
remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages
remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); //Comments
remove_menu_page( 'themes.php' ); //Appearance
remove_menu_page( 'plugins.php' ); //Plugins
remove_menu_page( 'users.php' ); //Users
remove_menu_page( 'tools.php' ); //Tools
remove_menu_page( 'options-general.php' ); //Settings 
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );

Chế độ bảo trì nhanh

function hdev_che_do_bao_tri()
{
    if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) {
        wp_die(‘Trang web tạm thời đang được bảo trì. Xin vui lòng quay trở lại sau.’);
    }
}
add_action(‘get_header’, ‘hdev_che_do_bao_tri’);

Vô hiệu hóa WooCommerce Admin

function remove_menus(){ 
add_filter( 'woocommerce_admin_disabled', '__return_true' );
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ
Zalo
Gọi điện thoại