Cài đặt Google SMTP để gửi mail trong WordPress

Giới thiệu

Không phải ai cũng biết tận dụng lợi thế của Google Free SMTP server để gửi emails. Google free SMTP server là giải pháp tốt nhất cho những ai không dùng được SMTP server của ISP hoặc nhà cung cấp hosting, cũng như cho những ai gặp nhiều vấn đề liên quan đến emails. Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm thế nào để sử dụng Google Mail Server miễn phí. Bạn cũng sẽ được chỉ cách làm thế nào để gửi mail qua PHP mailer và WordPress Plugin.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ free SMTP server

Mặc dù hầu hết nhà các nhà cấp và ISP có hỗ trợ SMTP Server, có nhiều ích lợi khi sử dụng dịch vụ SMTP server miễn phí bên ngoài:

 • Bạn có thể đảm bảo khả năng gửi mail thành công cao hơn.
 • Không cần cài đặt server (nếu bạn đang dùng VPS).
 • Server của họ ít bị đưa vào blacklisted, có nghĩa là, mail của bạn ít khi bị đánh dấu là SPAM.

Giới hạn Google Free SMTP Server

Google giới hạn gửi mail là 100 mail mỗi ngày. Nếu đạt giới hạn, bạn sẽ không gửi được mail nữa cho 24 giờ cho tới khi giới hạn được đặt lại. Thông tin về google email limit có thể được tìm thấy tại đây.

Chuẩn bị

 • Gmail hoặc tài khoản G Suite
 • Truy cập vào control panel của hosting

Bước 1 – Lấy thông tin cấu hình SMTP Google Mail Server

Đầu tiên, để sử dụng free smtp server từ Google, bạn cần cho phép truy cập qua ứng dụng theo kết nối không an toàn. Google đã bắt đầu chặn ứng dụng và thiết bị, theo họ, không sử dụng chuẩn bảo muẩn tiên tiến. Tuy nhiên, để cho phép kết nối an toàn có thể bật tại đây.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn sử dụng xác nhận 2 bước để truy cập vào tài khoản Google của bạn, truy cập kết nối không an toàn không không thể được bật. Trong trường hợp này bạn cần sử dụng đăng nhập qua qua app password: sign in using App password.

Bạn có thể lấy thông tin SMTP server tại đây:

 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • SMTP Username: Tên đầy đủ Gmail (email address), ví dụ youremail@gmail.com
 • SMTP Password: Mật khẩu Gmail của bạn.
 • SMTP Port: 587
 • TLS/SSL: Required.

Nếu bạn muốn dùng lợi thế từ giao thức IMAP để lưu trữ tất cả emails được gửi đi từ thư mục Gmail Sent, làm các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail và truy cập vào mục Settings.
 2. Di chuyển tới tab Forwarding và POP/IMAP kích hoạt IMAP.
 3. Nhấn nút Save Changes vào cuối trang khi hoàn tất.

Bước 2 – Sử dụng Google Free SMTP Server

Sử dụng WP Mail SMTP Plugin

Cách dễ nhất để sử dụng SMTP server trên WordPress là dùng WP Mail SMTP.

Đầu tiên truy cập vào WordPress admin dashboard và chuyển tới mục Plugins > Add New. Cài đặt và kích hoạt WP Mail SMTP plugin.

Bây giờ truy cập vào mục setting của WP Mail SMTP Plugins -> Installed Plugins

Bây giờ truy cập vào mục WP Mail SMTP bằng cách chuyển tới Plugins -> Installed Plugins và nhấn vào nút Settings.

Bạn sẽ cần điền tất cả thông tin cần thiết của Google Mail Server tại đây.

 1. SMTP Host – điền smtp.gmail.com
 2. SMTP Port – Mặc định SMTP Google là 465 cho SSL và 587 cho TSL.
 3. Encryption – Bạn luôn nên dùng mã hóa. Hãy chọn nó khớp với số port mà bạn dùng.
 4. Authentication – Chọn Yes vì SMTP authentication cần được kích hoạt.
 5. Username – địa chỉ Gmail của bạn.
 6. Password – mật khẩu Gmail của bạn.

Để lưu thay đổi hãy nhấn vào nút Save Changes ở dưới cùng. Để đảm bảo thiết lập hoàn toàn đúng bạn hãy thử lại bằng cách gửi một email mẫu tới địa chỉ mail cá nhân khác của bạn. Điền địa chỉ email của bạn và nhấn vào nút Send Test.

Nếu bạn nhận được email mẫu này có nghĩa là plugin đã gửi email thành công thông qua Google Mail Server. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào, hãy kiểm tra:

 • Nếu bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của bạn thì bạn có thể cần phải nhập Mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu thông thường.
 • Truy cập http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu Gmail của bạn. Nếu được yêu cầu thì hãy nhập các ký tự trong hình bị méo.
 • Ứng dụng của bạn có thể không hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất. Hãy thử thay đổi vài cài đặt để cho phép ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản của bạn. (Lưu ý, bạn phải tắt tính năng Xác minh 2 bước cho tùy chọn này)

Sử dụng code chèn vào file Functions.php

Hoặc có thể chèn đoạn mã như dưới đây vào file Functions.php để gửi mail mà không cần cài thêm plugin

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
  $phpmailer->Username  = 'lehuan.media@gmail.com'; // Tài khoản gmail
  $phpmailer->Password  = 'zdklcweekszseuet'; // Mật khẩu ứng dụng
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'lehuan.media@gmail.com'; // Tài khoản gmail gửi mail
  $phpmailer->FromName  = 'lehuan.tk'; // Tên tài khoản gửi mail
});